Folkehelsepakken

ALcontrol har satt sammen en pakke som svarer til Folkehelseinstituttets anbefalinger for mindre vannanlegg. Vi anbefaler denne pakken for deg som har egen brønn/vannkilde. (Har du en vannkilde/brønn som leverer til minst 2 abonnennter/husstandder? Da anbefaller vi Drikkevann pakke A.)

Samtlige analyser i Folkehelsepakken er akkreditert og pakken gir et bra bilde av vannets egenskaper og helsemessige effekter. Pakken inneholder både kjemiske og mikrobiologiske analysparameter, se oppsett under. I tillegg til Folkehelseinstituttets anbefalinger har ALcontrol utvidet pakken med noen andre viktige analyser.

Denne pakken gir et bra bilde av vannets egenskaper og anbefales for alle med egen vannkilde.


http://www.fhi.no/dokumenter/5a9fe76e4e.pdf

Analyser 

Kimtall* 
Koliforme
E.coli

Farge
Turbiditet
pH*
Kond*
Nitrat
Fluorid 
Ca 
Mg 
Hardhet 
Na
Fe
Mn

* ALcontrols anbefalte analyser

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer