Hva skal jeg analysere?

Med utgangspunkt i myndighetenes anbefalinger og vår egen kunnskap har vi satt sammen følgende:  

SYNLAB anbefaler:

  • Hus med egen brønn - Folkhelsepakken hvert 3. år. Mikrobiologisk pakke 1g/år.
  • Hytte med egen brønn - Folkhelsepakken hvert 3. år. Mikrobiologisk pakke 1g/år.
  • Småbarn i familien - Hus eller hytte - Folkhelsepakken 1g/år.
  • Familieforøkning - Folkhelsepakken. Komplettere med Radon om det er borret brønn og den ikke har vært analysert tidligere. Komplettera med Plantevernmiddler i nærheten av jordbruksområde
  • Ved kjøp ev eiendom med egen brønn/ved ny brunn - Folkhelsepakken, Radon om det er borret brønn og Plantevernmiddler i nærheten av jordbruksområde.
  • Bergboret brønn - Analyse av Radon anbefales hvis brønnen er borret. Innhold av Radon kan variere over tid og analysen bør gjentas med jevne mellomrom (hvert 3-5 år).