Hvorfor ta prøver?

Analyse av vann gjennomføres for å beskytte seg selv og sin familie fra langvarig eksponering av skadelige stoffer og forurensning. En del av disse er vanskelig å oppdage da de hverken synes, smakes eller kjennes på lukt. Dessuten kan det ta tid før man blir syk eller merker symptomer. Man tar helt enkelt analyser av vannet for å unngå å bli syk av dette, enten det er akutt eller på grunn av langvarig eksponering. Ved å bruke SYNLAB som analyselaboratorium, er man sikker på at analysene blir utført på en korrekt måte og at resultatene er til å stole på.     

Vann endres med tiden, både fra år til år og gjennom sesongene. Mange tar kun prøver når lukt, smak eller utseende på vannet endres. Det kan være sterkt misvisende da alvorlige problemer kan være både lukt- og smakløse. Har man dessuten små barn i familien bør man være ekstra nøye. SYNLAB  anbefaler generell prøvetaking hvert tredje år og mikrobiologi årlig. 

Mange norske husholdninger har idag permanent vannforsyning fra egen brønn. Det gjennomsnittlige vannforbruk per person per døgn er i gjennomsnitt ca. 350 liter. Av dette anvendes ca. 200 liter per person, fordelt på 10 liter til drikke og mat, 40 liter for WC, 40 liter for oppvask, 30 liter for vask, 70 liter for personlig hygiene og 10 liter per person og døgn til annet forbruk.

Det er av stor betydning at vi konsumerer vann av god kvalitet, uten forurensninger fra natur eller mennesker. Som brønneier er du selv ansvarlig for vannets kvalitet.