Hva koster det og hva får jeg?

Mange assosierer vannanalyser med enkle engangstester, som lakmuspapir i skolens kjemi! Analysene som inngår i våre pakker er alt annet enn dette! Ved en bestilling av for eksempel "Total pakke", starter ulike analysekjeder i våre akkrediterte laboratorier. Det første som skjer er at etiketter skrives ut og riktig prøvemateriell settes sammen. Flasker som anvendes til mikrobiologi er sterile og annet materiell er nøye utprøvet for oppgaven. Alt pakkes i en kjølebag med kjøle-element og sendes direkte til deg som kunde. 

Ved ankomst gjøres en temperaturkontroll der tidspunkt for ankomst og temperatur i prøvene registreres. Deretter tar de ulike prøveflaskene helt ulike veier gjennom laboratoriet. 

Mikrobiologiske analyser utføres daglig - bakterier dyrkes på selektive dyrkningsmedier, vann pipetteres og blandes med andre sterile medier. Deretter starter dyrkningsprosessen. Dyrkningen skjer under temperaturregulerte forhold og under nøye kontroll for ikke å risikere avvik. Når det er klart for avlesning identifiserer våre laboranter de ulike bakteriekoloniene, regner ut antall og beregner deres spredning i vannet.

Innen kjemien starter en hel kjede med kjemiske analyser på diverse avdelingar i laboratoriet. På høyteknologiske ICP/MS instrumenter i millionklassen utføres de mest avanserte metallanalysene. Her er grenseverdiene lave og instrumentenes fintfølenhet av største betydning. Analysene så vel som prøveprepareringen utføres av spesielt utdannede personell for å sikre følsomhet på analysene. På det våtkjemiske analyseområdet startes en rekke instrumenter opp. Titreringsprosessorer med helt eksakt kalibrerte pH-metre, konduktivitetsmålere og titreringsutrustning. Ionekromatografer og turbiditestmålere. Når alle analysene er klare, granskes resultatene ytterligere en gang og en totalbedømning gjennomføres. En enkel prøve kan behandles av opp til 10 laboranter! Hele analysekjeden, fra pakking til bedømning utføres på våre akkrediterte laboratorier og ihht metoder som er spesielt egnet for drikkevannsanalyser. Når du kjøper analyser fra SYNLAB og www.vanntest.no, da kjøper du drikkevannsanalyser du kan stole på!  

Hver bestilling har en kostnad for materiell og utsendelse. Kostnaden er ulik om du øansker å levere inn prøven til laboratoriet selv eller sende inn med returfrakt. Kostnaden ligger på NOK 295 per prøve og ytterligere NOK  hvis du ønsker å benytte "Post over natt" returfrakt til oss. I tillegg kommer pris for den eller de analysepakkene du ønsker utført. "Total pakke" inneholder alle de vanlige analysene og denne er rabattert i forhold til de mindre pakkene.

For private For bedrifter