Ny drikkevannsforskrift også for de minste

Har du en vannkilde/brønn (et vannforsyningssystem) som leverer til minst 2 abonnennter/husstandder? Da skal vannverkseieren utarbeide en prøvetakingsplan for vannforsyningssystemet.

Råvannsprøvene skal minst analyseres for E. coli. Produseres minst 10 m³ vann per døgn skal i tillegg minst analyseres for intestinale enterokokker, koliforme bakterier, pH, turbiditet og farge.

Drikkevannsprøvene skal minst analyseres for pakke A og pakke B (se våres analysepakker). I tabell under framgår minstekraven for prøvetaking av pakke A og B.

I prøvetakingsplanen skal det framgå hvor prøvene skal tas, på vannbehandlingsanlegget og i distribusjonssystemet, når prøvene skal tas ut og hvilke parametere prøvene skal analyseres for. Se mer på mattilsynet.no

I drikkevannsforskriften defineres minstekravene for prøvetaking og analyse: 

Minste antall råvannsprøver

Produsert vann per døgn (m³ ) Råvannsprøver per år
a) Til og med 10 1
b) Fra 10 til og med 2 000 4
c) Fra 2 000 til og med 6 000 8
d) Fra 6 000 12

Minste antall drikkevannsprøver

Produsert vann per døgn (m³ ) Drikkevannsprøver per år for prøvegruppe A X er m³ produsert vann per døgn Drikkevannsprøver per år for prøvegruppe B X er m³ produsert vann per døgn
a) Til og med 10 og ingen sårbare abonnenter 1  
b) Fra 10 til og med 100, eller mindre med sårbare abonnenter 4 0,5 = 1 hvert annet år
c) Fra 100 til og med 1000 4 1
d) Fra 1000 til og med 10 000 4 + (3X / 1 000) 1 + (X / 3 300)
e) Fra 10 000 til og med 100 000 4 + (3X / 1 000 ) 3 + (X / 10 000)
f) Fra 100 000 4 + (3X / 1 000) 10 + (X / 25 000)

Se mer på lovdata.no