SYNLABs vanntest.no

SYNLAB har i mange år arbeidet for god vannkvalitet gjennom uavhengige, akkrediterte laboratorieanalyser. Vi jobber for at det skal være enkelt å ha en eiendom med brønn eller alternativ vannforsyning. Vi vil gjøre det enkelt for brønneieren å ha kontroll over sitt drikkevann! Vårt første fokusområde er å tilby riktige analyser ut ifra våre erfaringer og de forskrifter som gjelder.

For nærmere informasjon se vår nettside www.synlab.no

Vårt oppdaterte akkrediteringsdokument finner du her

Hilsen fra SYNLAB og teamet bak portalen!