Råvann utvidet (> 10m3/døgn)

Dette er en pakke som dekker minstekravet til nye drikkevannsforskriften for deg som produserer mer enn 10m3/døgn. For deg som produserer mindre enn 10m3 per døgn gjelder pakke Råvann mini.

Analyser

Koliforme bakterier

E.coli

Intestinale enterokokker

pH

Turbiditet

Farge

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer