Folkehelsepakken

Folkehelseinstituttet sine anbefalinger.

Basert på vannrapport 127 (Vannrapport 127: Vannforsyning og helse) i tillegg til noen analyser vi vurderer som viktige for å få et godt bilde av vannets egenskaper og kvalitet. Pakken inneholder kjemiske og mikrobiologiske analyser iht til oversikten under. SYNLAB har akkreditering for disse analysene. 

 

Vi anbefaler denne pakken for deg som har egen brønn/vannkilde. Dersom du har vannkilde/brønn som leverer til 2 abonnenter anbefaler vi vår Drikkevann pakke A.

Analyser i Folkehelsepakken:

Kimtall* 
Koliforme
E.coli

Farge
Turbiditet
pH*
Konduktivitet*
Nitrat
Fluorid 
Ca 
Mg 
Hardhet 
Na
Fe
Mn

*er ikke del av anbefalingene fra FHI, men SYNLAB vurderer disse som viktige for å få et godt bilde av vannets egenskaper og kvalitet.

Utstyr og returfrakt legges til ved betaling.

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer