Kjemisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og inneholder en rekke kjemiske analyser.

 • Farge
 • Turbiditet
 • pH
 • Konduktivitet
 • Nitrat
 • Fluorid
 • Ca
 • Mg
 • Hardhet
 • Na
 • Fe
 • Mn
Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer