Klorid

Saltvannsinntregning fra sjøvann, fra saltede veger eller fra jordmasser rundt brønnen, kan gi en forringet kvalitet på drikkevannet. Et høyt saltinnhold kan gi både negative helsemessige og  tekniske effekt (korrosjonsfare).  Mistenker man et høy saltinnhold bør man analyser for klorid.

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer