Legionella

Legionella er en bakterie som kan forårsake legionellose. For mer informasjon om sykdommen se Folkehelseinstituttets nettside her.

Legionellaprøver tas på 0,5 l steril flaske for vannprøve (blå kork). Vær på passelig med å ikke berøre munningen på flasken eller innside av kork. I dusj eller fra servant kan prøve kan tas både av det første vannet fra dusj/servant, eller etter å ha latt vannet renne 1-2 minutter. Dersom prøve av det første vannet fra dusj/servant prøvetas gir en analyse av dette først og fremst informasjon om forekomst av legionella lokalt på prøvetakingsstedet. Dersom vannet får renne 1-2 minutter gir analyse av dette mer generell informasjon om legionella forekomst i vannsystemet. 

Prøver må sendes/leveres slik at de er laboratoriet i hende senest onsdag.

Prøvetaking:

Dusj/servant: still termostat inn på ca 37 grader. Ta prøve av det første vannet eller etter å ha latt vannet renne 1-2 minutter avhengig av hva som ønskes analysert (se informasjon over). 

Bassengvann: ta prøven så nært utløpet som mulig. Senk flasken ca 15 cm under overflaten og før den langsomt fremover mens den fylles. 

Boblebad/badestamp: som for basseng. For boblebad kan det være fordelaktig å ta svaberprøver av luftslanger og dyser. SYNLAB tilbyr også svaberprøver. Ta kontakt via kunderservice. 

SYNLAB tilbyr også analyse for legionella ved PCR. PCR analyse gir et raskere svar, noe som er spesielt viktig ved mistanke om utbrudd, eller etter at det er utført tiltak der det er påvist legionella. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Tlf 4000 7001 eller e-post til kundeservice@synlab.no 

 

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer