Drikkevann pakke A - (ny forskrift 2017)

Har du en vannkilde/brønn som leverer til 2 eller flere abonnenter/husstander?

Minste kravet for deg er 1 drikkevannprøve Pakke A per år og i tillegg 1 råvannprøve per år.*

Nytt krav fra 2017 er også at du skal utarbeide en prøvetakingsplan (les mer på mattilsynet.no) og registrere vannforsyningssystemet hos mattilsynet.

Analyser i pakke A

Kimtall

Koliforme bakterier

E.coli

Intestinale enterokokker

Lukt og smak

Turbiditet

Farge

Konduktivitet

pH

 

Legg til aluminium om det brukes i vannbehandlingen, ammonium og nitritt om det brukes kloramin, jern om det brukes i vannbehandling.

*Produserer du mer enn 10m3 per døgn? Se minstekrav i tabell

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer