Pakke A - iht. Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriftens minstekrav for vannkilde til mer enn 1 husstand.

Minste kravet er 1 drikkevannprøve Pakke A per år og i tillegg 1 råvannprøve per år dersom vannkilden forsyner mer enn 1 husstand.*

Nytt krav fra 2017 er også at det skal utarbeide en prøvetakingsplan (les mer på mattilsynet.no) og registrere vannforsyningssystemet hos mattilsynet.

Analyser i pakke A

Kimtall

Koliforme bakterier

E.coli

Intestinale enterokokker

Lukt og smak

Turbiditet

Farge

Konduktivitet

pH

 

Legg til aluminium om det brukes i vannbehandlingen, ammonium og nitritt om det brukes kloramin, jern om det brukes i vannbehandling.

*Produserer du mer enn 10m3 per døgn? Se minstekrav i tabell

Utstyr og returfrakt legges til ved betaling.

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer