Pakke B - iht. Drikkevannsforskriften

Vannkilde til mer enn 2 husstander og som leverer mer enn 10m3/døgn har krav til har iht. Drikkevannsforskriften krav om analyse av parameterene i pakke B.

For deg som har en vannkilde/brønn som leverer til minst 2 abonnenter/husstander og som produserer mer enn 10m3 per døgn.

I tillegg til pakke A er minstekravet å analysere for parametere i analysepakke B. Se minstekrav i tabell

Analyser i pakke B

Clostridium perfringens

Aluminium

Ammonium

1,2-dikloretan

Antimon

Arsen

Benzen

Benzo(a)pyren

Bly

Bor

Bromat

Cyanid

Fluorid

Jern

Kadmium

Kobber

Krom

Kvikksølv

Nikkel

Nitrat

Nitritt

Plantevernmidler

PAH

Selen

Tetrakloreten

Trikloreten

Trihalometaner

Klorid

Mangan

Natrium

Sulfat

TOC

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer