Plantevernmidler

Brønner i nærheten av jordbruksområde bør analyseres for plantevernmidler. Under er det satt opp en pakke SYNLAB anbefaler i forhold til drikkevannsforskriften.

 • Antrazin
 • BAM (2,6-diklorbensamid)
 • Bentazon
 • Bitertanol
 • Cyanazin
 • Desetylatrazin
 • Desisopropylatrazin
 • 2,4-Diklorprop
 • Dimetoat
 • Diuron
 • 2,4-Diklorfenoxisyre
 • Etofumesat
 • Fenoxaprop
 • Hexazinon
 • Propyzamid
 • Isoproturon
 • Kloridazon
 • Klorsulfuron
 • Kvinmerak
 • MCPA
 • Mekoprop
 • Metamitron
 • Metazaklor
 • Metribuzin
 • Metsulfuronmetyl
 • Simazin
 • Terbutylazin
 • Thifensulfuronmetyl
 • 2,4,5-Triklorfenoxisyre
 • Sum kvantifisert plantevernmidler
Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer