Radon

For vann fra fjellborete brønnen finnes det alltid en risiko for høye radon-forekomster. Derfor bør også radoninnholdet i grunnvannet kontrolleres. Ved høye konsentrasjoner er det risiko for helsemessige konsekvenser og vannet bør da ikke anvendes som drikkevann eller matlagning. Hvis høye forekomster av radon forekommer finnes det også en risiko ved inhalering av radonholdig luft (f.eks. ved dusjing). Radon fra vann sammen med radon fra grunnen og/eller radon fra bygningsmaterialer kan gi høy konsentrasjon i inneluft.

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer