Råvann mini (< 10m3/døgn)

Dette er en pakke som dekker minstekravet til nye drikkevannsforskriften for deg som produserer mindre enn 10m3/døgn. For deg som produserer mer enn 10m3 per døgn gjelder pakke Råvann utvidet.

Analyser

E.coli

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer