Prøvetaking

Her beskrives de ulike stegene i prøvetakingen:

1) Velg den analysepakke som dekker ditt behov!
På vanntest.no velger du analyser, leveringsadresse for prøvemateriell etc. Du kan også velge at du ved dårlige analyseresultater kan bli direkte kontaktet av en av våre samarbeidspartnere. Du blir da kontaktet helt kostnadsfritt for diskusjon vedr. problemene med akkurat ditt vann. Denne tjenesten er selvsagt valgfri, men anbefales.

2) Velg fraktalternativ!
Vi beregner en startavgift for hver bestilling som omfatter pakking og utsendelse av prøvemateriell, mottak og registrering av din prøve og granskning av ditt prøveresultat. Denne startavgiften koster NOK 69. Ønsker du returfrakt (Post over natt) koster denne NOK 295 (fom juni 2012*).

3) Velg betalingsmetode!
Du velger om betalingen skal skje med kort eller mot faktura (for faktura kommer en fakturerings-avgift, for tiden på NOK 70*). Kortbetaling skjer via Samports sikre betaling over internett og evt. fakturering går gjennom Klarna.

4) Ta din prøve og send den til laboratoriet!
Følg prøvetakingsinstruksjonene som medfølger prøvematerialet. Send deretter prøven inn eller lever den på ett av våre laboratorier. (OBS! Prøven bør ikke sendes på en fredag eller før helligdag da den risikerer å bli for gammel!).

5) Tolkning av analyseresultatet
I ditt prøvemateriell finner du vedlagt en enkel veileder for tolkning av analyseresultatet, men hver analyserapport inneholder også en bedømning av din prøve/ditt vann. Det finnes også på portalen utfyllende informasjon vedr. tolkning av resultater. Hvis resultatene er dårlige kan tiltak være nødvendig. Våre samarbeidspartnere innen vannrensing er eksperter på nettopp dette.

6) Husk å ta prøver igen!
Alt vann endres med tiden og et analyseresultat er en ferskvare. Det er en god idè å teste drikkevann hver tredje år. SYNLAB anbefaler at det tas mikrobiologisk analyse hvert år for å unngå ubehagelige overraskelser. Husk også at det kan være lurt å analysere vannet igjen hvis det er gjennomført tiltak i en vannkilde.


* Med reservasjon for eventuelle feil og endringer.