Tolking av resultat

Analysene utføres på akkrediterte laboratorier med metoder som er spesialtilpasset for drikkevannsanalyser. Etter analyse bedømmes prøvens verdier opp mot grenseverdier. På svarrapporten fremgår hvor vidt vannet er innenfor eller utenfor anbefalte verdier. Drikkevannsforskriften gir utdypende informasjon.

Det følgende er  en enkel veiledning til prøvesvar:

 

 

OBS! Vær klar over at analysesvar kun omfatter de emnene som er analysert. Analysesvar finnes i rapporten du får tilsendt når analysene er klare.

Tiltak
Hvis vannet ikke holder den nødvendige standard finnes en rekke tiltak man kan sette i verk. I blant behøves en desinfeksjon av brønnen/vannkilden. Andre ganger er det f.eks et vannfilter som er løsningen. 
SYNLAB samarbeider med selskaper som er spesialister innen vannrensing Ved bestilling av analyser kan du velge å bli kontaktet av en spesialist hvis det viser seg at behovet er der. Vi anbefaler dette.