Våre analyser produkter og pakker

Drikkevann pakke A - (ny forskrift 2017)

Drikkevann pakke A - (ny forskrift 2017)

Har du en vannkilde/brønn som leverer til minst 2 abonnenter/husstande...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Folkehelsepakken

Folkehelsepakken

ALcontrol har satt sammen en pakke som svarer til Folkehelseinstituttets anbe...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Drikkevann pakke B - (ny forskrift 2017)

Drikkevann pakke B - (ny forskrift 2017)

For deg som har en vannkilde/brønn som leverer til minst 2 abonnenter/...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Radon

Radon

For vann fra fjellborete brønnen finnes det alltid en risiko for h&osl...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Metaller

Metaller

ALcontrol har satt sammen en pakke med metallanalyser som er aktuell å ...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Plantevernmidler

Plantevernmidler

Brønner i nærheten av jordbruksområde bør også...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Råvann mini (ny forskrift 2017)

Råvann mini (ny forskrift 2017)

Dette er en pakke som dekker minstekravet til nye vannforskriften for deg som...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Råvann utvidet(ny forskrift 2017)

Råvann utvidet(ny forskrift 2017)

Dette er en pakke som dekker minstekravet til nye vannforskriften for deg som...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Mikrobiologisk

Mikrobiologisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og omfatter Kimtall,...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Kjemisk

Kjemisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og inneholder en rek...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Båtpakke mikrobiologisk

Båtpakke mikrobiologisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og omfatter Kimtall,...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Aluminium

Aluminium

Tilleggspakke til Drikkevann pakke A. For deg som bruker aluminium i vannbeha...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Ammonium og Nitritt

Ammonium og Nitritt

Tilleggspakke til Drikkevann pakke A. For deg som bruker kloramin i vannbehan...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Jern

Jern

Tilleggspakke til Drikkevann pakke A. For deg som bruker jern i vannbehandlin...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Klorid

Klorid

Saltvannsinntregning fra sjøvann, fra saltede veger eller fra jordmass...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Legionella

Legionella

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer