Våre analyser produkter og pakker

Folkehelsepakken

Folkehelsepakken

ALcontrol har satt sammen en pakke som svarer til Folkehelseinstituttets anbefalinger for mindre vannanlegg. Vi anbefaler denne pakken for alle som får...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Les mer
Radon

Radon

For vann fra fjellborete brønnen finnes det alltid en risiko for høye radon-forekomster. Derfor bør også radoninnholdet i grunnvan...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Les mer
Metaller

Metaller

ALcontrol har satt sammen en pakke med metallanalyser som er aktuell å analysere i drikkevann. Metaller kan forurense drikkevannnet på flere ulik...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Les mer
Plantevernmidler

Plantevernmidler

Brønner i nærheten av jordbruksområde bør også analyseres for plantevernmidler. Under er det satt opp en pakke som ALcontrol ...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Les mer
Mikrobiologisk

Mikrobiologisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og omfatter Kimtall, koliforme bakterier og E-coli. Analysene vil fortelle om vannkilden nylig er ut...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Les mer
Kjemisk

Kjemisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og inneholder en rekke kjemiske analyser. Farge Turbiditet pH Konduktivitet Nitrat F...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Les mer
Båtpakke mikrobiologisk

Båtpakke mikrobiologisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og omfatter Kimtall, koliforme bakterier og E-coli. Analysene vil fortelle om vannkilden nylig er ut...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Les mer
Klorid

Klorid

Saltvannsinntregning fra sjøvann, fra saltede veger eller fra jordmasser rundt brønnen, kan gi en forringet kvalitet på drikkevannet. Et ...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Les mer
Legionella

Legionella

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Les mer