Våre analyser produkter og pakker

Folkehelsepakken

Folkehelseinstituttet sine anbefalinger. Basert på vannrapport 127 (...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Pakke A - iht. Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriftens minstekrav for vannkilde til mer enn 1 husstand. M...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Pakke B - iht. Drikkevannsforskriften

Vannkilde til mer enn 2 husstander og som leverer mer enn 10m3/døgn ha...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Råvann mini (< 10m3/døgn)

Dette er en pakke som dekker minstekravet til nye drikkevannsforskriften for ...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Råvann utvidet (> 10m3/døgn)

Dette er en pakke som dekker minstekravet til nye drikkevannsforskriften for ...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Kjemisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og inneholder en rek...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Mikrobiologisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og omfatter Kimtall,...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Legionella

Legionella er en bakterie som kan forårsake legionellose. For mer infor...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Metaller

SYNLAB har satt sammen en pakke med metallanalyser som er aktuell å ana...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Radon

For vann fra fjellborete brønnen finnes det alltid en risiko for h&osl...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Plantevernmidler

Brønner i nærheten av jordbruksområde bør analysere...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Aluminium

Tilleggspakke til Drikkevann pakke A. For deg som bruker aluminium i vannbeha...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Ammonium og Nitritt

Tilleggspakke til Drikkevann pakke A. For deg som bruker kloramin i vannbehan...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer
Jern

Jern

Tilleggspakke til Drikkevann pakke A. For deg som bruker jern i vannbehandlin...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Klorid

Saltvannsinntregning fra sjøvann, fra saltede veger eller fra jordmass...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer

Båtpakke mikrobiologisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og omfatter Kimtall,...
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer
Count
Les mer