Mikrobiologisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og omfatter Kimtall, koliforme bakterier og E.coli. Analysene vil fortelle om vannkilden nylig er utsatt for forurensning av mikrobiologisk art. Kimtall gir et mål på alle påviselige bakterier og sopp i vannet. Et høyt kimtall indikerer påvirkning av overflatevann i brønnen.

Det er ikke uvanlig med fekale (tarmbakterier) forurensninger av drikkevannet fra mennesker eller dyr. Ofte føres forurenset vann inn i drikkevannsbrønnen fra nærliggende avløp eller gjødsel. I disse tilfellene finnes en overhengende risko for forekomster av sykdomsframkallende bakterier.  Analyse av E.coli og koliforme bakterier svarer på om slike problem forekommer.

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer